Regina Caeli (in het Nederlands)

Buiten de Paastijd wordt het “Regina Caeli” vervangen door het “Angelus”

R:
Koningin des hemels, verheug u,

Allen:
alleluja.

R:
Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen,

Allen:
alleluja.

R:
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft,

Allen:
alleluja.

R:
Bid God voor ons,

Allen:
alleluja.

R:
Verblijd en verheug u, Maagd Maria, alleluja.

Allen
Want de Heer is waarlijk
verrezen, alleluja.

R:
Laten wij bidden.
God, die U gewaardigd hebt door de
verrijzenis van uw Zoon,
onze Heer Jezus Christus, de wereld te verblijden,
geef, smeken wij U,
dat wij door zijn Moeder, de Maagd Maria,
de vreugde van het eeuwig leven verwerven.
Door dezelfde Christus, onze Heer.

Allen:
Amen

Voor het Regina Caeli in het Latijn.